انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس تعاریف متفاوتی از ریسک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Selecting an Optimal Strategy Based on SWOT Analysis and Analytic Network Process (ANP)