ارتقای کیفیت محصولات در صنعت غذایی شیرینی و شکلات با به کارگیری QFD و AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Promoting Quality in Candy and Chocolate Industry Using QFD and AHP (Case Study: Hamadan's Keyvan Company)