بررسی تأثیر سیستم کیفیت ISO/TS بر شاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Study of the Influence of ISO/TS 16949 Quality Management System on the Quality Indexes in Auto Parts Industry (Case study: Eastern Azerbaijan Province)