تدوین برنامه های توسعه جهت حرکت به سمت تولید ناب بر اساس سیستم جکسون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Formulation of Development Plans to Move Towards Lean Production Based on Jackson System (Case Study: Alpha Electric Company)