بررسی ارتباط ICT و رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل های رشد درونزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between ICT and Economic Growth by Using Endogenous Growth Models