انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس تعاریف متعددی از ریسک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Selecting and Optimizing the Portfolio Using the Genetic Algorithm Based on Different Definitions of Risk Portfolio