ارزیابی و نجزیه نحلیل فرایند انتقال تکنولوژی برای تولید موتورهای دیزلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The evaluation and analysis of technology transfer process for producing diesel motors