بررسی وضعیت عوامل کلیدی عملکرد سازمان های خدماتی با روش امتیارن متوازن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of performance keys factors of official organizations with BSC