طرح ریزی مدل سنجی میزان بلوغ نظام مدیریت کیفیت در سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Measurement model planning of quality management system maturity in an organization