اندازه گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملگرد سازمانی صنعت بانکداری ایران: از دید دارایی های نامشهود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Measurement of the Effect of Human Capital on Organizational Performance in Iranian Banking Industry: An Intangible Assets Perspective