توسعه و بهبود مدل های کتترل موجودی کالاهای فاسد شدنی در زنجیره تامین سه سطحی با شرط لجستیک بهنگام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Development and Improving Supply Chain Inventory Control Model for Perishable Items using Just-in-time Logistic