ارایه روشی جدید حهت براورد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A New Method to Estimate the Rate of Physical Development in Projects