تدوین الگو و چهارچوبی جامع برای شناسایی، اولویت بندی و آنالیز عوامل بحرانی موفقیت مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Exploring Critical Success Factors for Value Engineering Studies in Construction in Iran