کاربرد QFD به منظور شناسایی مشخصه های اصلی طراحی وب سایت با استفاده از TOPSIS فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

QFD Application for Identifying Web Designing Essential Elements with Fuzzy TOPSIS