ارائه یک مدل انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی با رویکرد AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Presenting a Vendor Selection Model of Telecommunications System with AHP Approach