بررسی و الگو سازی اثر گذاری پخش انواع موسیقی در ساعات مختلف کاری برای کارکنان در محیط های کار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

study on the effect of playing music on staff's efficiency during the working hours