ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوارن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Organization Performance Assessments Based on Balance Score Card ( BSC)