بررسی تحلیل ازتباط بین تغییرات اقلام صورت گردش وجوه نقد با تغییرات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Analytical Study of Relationship between Cash Flow Statement Items Changes with Stock Return in Accepted Companies in the Market Security