نقش تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی بانک های تخصصی در رشد اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The role of facilities ( duty and non-duty) of specialized banks on the Economic Growth