ارائه روشی جهت تعیین اندازه انباشته در مسایل برنامه ریزی تک مرحله ای در حالت وجود محدودیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A Method for Determining the Size Quantity in One Stage Production Planning With Finit Production Capacity