شناسایی عوامل موثر در ارزیابی و انتخاب شیوه مطلوب انتقال تکنولژی در شرکت گاز تهران بزرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Recognition of the Efficient Factors in Assessment and Selection of the Technology Transfer Method in Tehran’s Gas Organization