تغییر تاثیر قانون مالیات بر درامد شرکت هابر سرمایه گذاری شرکت های تولیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effect of Changing Income Tax Law for Companies on the Investment in the Manufacturing Companies