کاربرد برنامه ریزی عدد صحیح و روش تاگوچی برای بهینه سازی استفاده از مواد اولیه پیوسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Using Integer Goal Programming and Taguchi Method for optimization of utilization of continues raw material