یررسی و ارزیابی تاثیر انتقال مالکیت بر سوداوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Survey and evaluation of alienation effect on the profitability of accepted companies in Tehran Stock Exchange