تأثیر اسقرار سیستم های مدیریت کیفیت بر تعهد شغلی کارکنان و رضایت ارباب رجوع در واحدهای درمانی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of emplacement of quality management systems (ISO) on job commitment and clients’ satisfaction in curative and insurance units of social security Organization of Tehran province