طراحی و تدوین مدل ارتقاء جامع بهره وری برای صنایع ( مطالعه موردی: استان آدربایجان غربی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Planning integrated productivity improvement model for industry Case study: West Azerbaijan