بررسی اثرات ایجاد و گسترش مراکز رشد و پارک های علمی و فن آوری بر موفقیت واحدهای صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Survey on role of incubators countered and industrial science and technology parks on succor of industrial units (case study: Kurdistan providence)