بررسی و رضایت میران رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Surveying and comparing the rate of Job Satisfaction among employees and faculty members of the Islamic Azad University, Sanandaj Branch