ارزیابی استفاده بهینه از سه روشAHP ،TCO و فازی جهت انتخاب عرضه کنندگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Survey the Optimal Use of three methods: AHP, FUZZY, and TCO, in the process of Supplier Selection