یک رویکرد فرا ابتکاری برای بهینه سازی مسایل چند پاسخی در چهارچوب تابع مطلوبیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A creative common approach to optimizing of multiple responses at desirability function algorithm