اندازه گیری میزان رضایت مشتریان نهای شرکت پسته رفسنجان با روش AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluating Customer’s final satisfaction level by using AHP method at Rafsanjan Pistachios Company