بررسی کارآیی شاخص RI در ارزیابی شرکت های عضو بورس در مقایسه با نسبت های P/E, P/B , ROI , ROE

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Review of RI (Residual income) index efficiency to corporate performance appraisal comparing with P/E, P/B , ROI , ROE ratios