بررسی تأثیر (pdp) (قیمت-تنوع- مکان) بر میزان فروش و شهم بازار سیستم فروشگاه های بزرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A survey on the effect of price, diversity, and place ( p.d.p) on sale’s range and market share of department store’s system