طراحی مفهومی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای فرایندهای بخش دولت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Design a conceptual supporting system for decision making in government process sectors