رتیه بندی صنعتی استانها با استفاده از تاکسونومی عددی با وزن آنتروپی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Iran provinces industrialization classification by using numerical taxonomy with Entropy weighting