ارتباط بین بازده پرتفوی با ریسک سیتماتیک و اهرم مالی در صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( صنایع شیمایی، ماشین آلات حمل و نقل، غذایی و پلاستیکی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A survey of relationship between the yield portfolio with systematic risk and financial leverage in accepted industries of Tehran Stock Exchange (Chemical industries, transportation vehicles, foodstuff, and plastic industries)