بنیادهای سازمانی برای پیاده سازی موفق مدیریت کیفیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Organizational Foundations for Successful Quality Management Implementation