بررسی اثر الگوی سفارش دهی X+Y بر ماهش اثر شلاقی در زنجیره تأمین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of X + Y Ordering Pattern on the Influence of Whip on the Supply Chain