استفاده از روش کینی و ریفا برای بهینه سازی چند پاسخه در چهارچوب روش سطح پاسخی (RSM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Using the Kini and Rifa method for multi-response optimization in the framework of the RSM method