بهینه سازی و شبیه سازی در خطوط تولید با استفاده از SA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Optimization and simulation in production lines using SA