الگوریتمی جدید برای تعیین مقدار بهینه سفارش دهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A new algorithm for determining the optimal ordering value