ارائه یک روش ترکیبی از ANP خاکستری و شش سیگما و TRIZ جهت اولویت بندی پروژه های شهرداری تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

امروزه با توجه به مشکلات روز افزون مسائل کیفی که در سازمان ها بوجود آمده است، در این پژوهش برخی از این مسائل و مشکلات در شهرداری تهران در بوته آزمایش قرار  داده می شود. ابتدا تعداد زیادی پروژه که نیاز به بهبود دارند، تعریف می شوند. با یکی از روش های تصمیم گیری چندگانه MCDM  بنام ANP اولویت بندی می شوند، سپس مهمترین پروژه انتخاب می شود. برای انجام این پروژه مشکلاتی بوجود می آید که بخشی از اطلاعات آنها شناخته شده و برخی ناشناخته است. برای شناسایی و انتخاب مشکلات از سیستم های خاکستری استفاده می شود و مهمترین مشکل با استفاده از « درجه امکان خاکستری » که از روش های نوین تصمیم گیری و ارزیابی ریاضیاتی داده های مبهم و غیر قطعی است، پیدا می شود. مشکل شناسایی شده، با استفاده از متدلوژی شش سیگما و چرخه DMAIC تجزیه و تحلیل وآنالیز می شود. با استفاده از نمودار پارتو و نرم افزار Minitab علل اصلی موضوع مشخص شده و سپس حل می شود. در انتها با استفاده از تکنیک های خلاقانه و ابداعی حل مسائل TRIZ را بهبود داده می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Derivation of a Combined Method from Grey ANP and SIX SIQMA and TRIZ in Order to Prioritize Tehran Municipality Projects

نویسندگان [English]

  • alireza alinezhad 1
  • Javad Khalili 2
1 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Msc. Student, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Nowadays based on increasing problems of quality issues in organizations and problems and difficulties which occur in organizations decided to describe and evaluate some of the problems and difficulties of the Tehran municipality in this paper. At first, will define large amounts of such projects which need improvement and priorities those with one of the methods of MCDM named ANP. It chose the most important project. To implement this project will face some known and some unknown problems. To identified and selected the problems used grey systems and found the most important problem by using grey degree possible which is one the newest decision making and mathematical evaluation techniques of indefinite and undefined data. Six Sigma is one of the most powerful tools and techniques for solving problems. The identified problem will be evaluated and analyzed by DMAIC cycle and six sigma methodology. By using PARETO chart and Minitab software main reasons of the subject are specified and solved then. improve it by using creative and inventive techniques of TRIZ problem-solving at last.