ارائه مساله طرح تاسیسات پویا با روش‌های فراابتکاری تک جواب و مبتنی بر جمعیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر

2 استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر

چکیده

در جوامع مدرن امروزی، مراکز تولیدی باید قادر به ارائه پاسخی صریح، دقیق، فوری به تغییرات تقاضا و تبع آن تغییرات در محصول باشند، بنابراین در این مقاله در پی مطرح نمودن مساله چیدمان و بازآرایی تاسیسات مراکز تولیدی و خدماتی هستیم به‌گونه‌ای که مجموع هزینه‌های حمل و نقل مواد و بازآرایی خطوط تولیدی به کمترین میزان خود برسد. یک طرح بهینه باعث انتقال بهینه و کارا مواد بین تاسیسات و کاهش فرآیند کار و هزینه انبار‌داری می‌شود. برای مراکز تولیدی، هزینه حمل مواد مهمترین شاخص برای تعیین بهره‌وری یک طرح می‌باشد. این موضوع به عنوان مساله طرح تاسیسات پویا (DFLP) مطرح گردیده است. در این مقاله، DFLP با پنج روش فراابتکاری شامل ژنتیک (GA)، شبیه‌سازی تبرید (SA)، جستجوی ممنوع (TS)، ازدحام ذرات (PSO) و رقابت استعماری (ICA) مدل‌سازی شده است. روش تاگوچی جهت انتخاب پارامترهای بهینه به کار برده شده است. نتایج حاصله به خوبی نمایانگر آن‌اند که روش‌های فراابتکاری، راه‌کارهایی بهینه و موثر برای غلبه بر مساله طرح تاسیسات مراکز تولیدی و خدماتی ارائه می‌دهند. نتایج مدل‌سازی حاکی از آن هستند که الگوریتم رقابت استعماری در مقام مقایسه با دیگر روش‌ها، جواب‌های بهینه بهتری را در این مساله با محدودیت‌های مفروض در معیارهای مختلف ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Dynamic Facility Layout Problem with Single-Solution and Population-Based Metaheuristics Methods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Karampour 1
  • Mostafa Hajiaghaei-Keshteli 2
1 M.A. in industrial engineering, department of industrial engineering, university of science and technology of Mazandaran, Behshahr
2 Assistant professor, department of industrial engineering, university of science and technology of Mazandaran, Behshahr Email: mostafahaji@mazust.ac.ir
چکیده [English]

In modern societies, production centers should be able to supply the variety of demand and type of productions correctly, exactly, clearly and straightly. So, this study aims to present the dynamic facility layout problem (DFLP) in order to minimize the total cost of the facilities and costumes. Design an optimal plan leads to reduce the production process and cost of inventory. Transportation cost plays a key-role to specify the performance designing of part systems. This content displays the Dynamic Facility Location Problem (DFLP) in this paper. In order to handle the proposed problem, five metaheuristic methods are introduced: Genetic Algorithm (GA), Simulated Annealing (SA), Tabu Search (TS), Particle Swarm Optimization (PSO) and Imperialist Competitive Algorithm (ICA) are tackled to solve the problem. Taguchi approach is considered to select the proper values for presented algorithms. The results explain that proposed methods are provided the optimal design for the dynamic facility location problem. As a result, ICA and PSO reach the most performance output in the comparison of other algorithms with assumed conditions in the problem.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Facility Layout Problem
  • Imperialist Competitive Algorithm
  • Metaheuristic Algorithms
  • Taguchi approach