ارائه مدلی جهت اعتبارسنجی مدل بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری چند دوره‌ای با رویکرد کنترل ورشکستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

در این پژوهش به ارائه یک مدل ریاضی برای بهینه‌سازی سبد اوراق بهادار چند دوره‌ای با رویکرد کنترل ورشکستگی پرداخته‌شده است. اهداف بهینه‌سازی سبد اوراق بهادار چند دوره‌ای:1- بیشینه‌سازی ارزش خروجی مورد انتظار سرمایه‌گذار 2- کمینه کردن ریسک انباشته 3- کمینه کردن عدم اطمینان بازده‌های سبد اوراق بهادار در طول دوره سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌شده است که دستیابی به این سه هدف تحت تأثیر دو محدودیت کنترل ورشکستگی و حداکثر و حداقل تعدیلات مقادیر سرمایه‌گذاری در طول دوره سرمایه‌گذاری بررسی‌شده است. الگوریتم ترکیبی بهینه‌سازی ازدحام ذرات ، به‌عنوان راه‌حل پیشنهادشده برای حل مدل در نظر گرفته‌شده است و نمونه‌ای عملی برای نشان دادن کاربرد مدل پیشنهادشده، ارائه گردیده است که شامل سبد اوراق بهاداری با 17 نوع سهام مختلف از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است که برای یک دوره سه‌ساله از سال 1393 تا سال 1395 بازده روزانه سهام این شرکت‌ها به‌عنوان ورودی مدل مورداستفاده قرارگرفته است. با استفاده از جدول تحلیل حساسیت، 3 حالت مختلف برای وزن‌های اهداف بهینه‌سازی سبد اوراق بهادار چند دوره‌ای تعیین‌شده است. درنهایت حالتی از سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار به هر سه هدف بهینه‌سازی وزن برابر می‌دهد، مناسب‌ترین حالت برای بهینه‌سازی سبد اوراق بهادار چند دوره‌ای بوده است. به‌منظور اعتبار‌سنجی الگوریتم طراحی‌شده برای حل مدل، نتایج به‌دست‌آمده با دو الگوریتم‌ دیگر مقایسه شده است. نتایج تجربی نشان داده است که الگوریتم پیشنهادشده توسط این پژوهش برای حل مدل، نسبت به دو الگوریتم مقایسه‌ای، مناسب‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation a model for crediblistic multi-period portfolio optimization model whit bankruptcy control

نویسندگان [English]

  • snoor modaresi 1
  • farshid kheirollah 2
  • mehrdad ghanbari 1
  • babak jamshidinavid 1
1 Department of accounting , Kermanshah Branch, Islamic Azad University ,Kermanshah, Iran.
2 Department of accounting, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In this research, a mathematical model has been presented for optimizing multi-period portfolios with a bankruptcy control approach. The goals of optimizing the multi-period portfolios include: 1- maximizing the expected outflow of the investor 2- Minimizing accumulated risk 3- Minimizing the uncertainty of the portfolio''''s returns during the investment period, that achievement of these three objectives has been evaluated by two limits of bankruptcy control and the maximum and minimum adjustments of investment amounts during the investment period. The Hybrid Particle Swarm Optimization (Hybrid PSO) algorithm has been considered as the proposed solution for solving the model and a practical example has been presented to illustrate the application of the proposed model, which includes a portfolio with 17 different types of stocks from the companies listed in Tehran Stock Exchange For the three-year period from 2014 to 2016, the daily returns of these companies have been used as inputs for the model. Three different modes for the weights of the goals of optimizing the portfolio of multi- period portfolios have been determined using the sensitivity analysis table. In the end, the state of investment, which the investor equates to all three goals of optimizing the weight, has been the most suitable state for optimizing a multi-period of portfolios. the results has been compared with other algorithms Experimental results have shown that the algorithm proposed by this research for solving the model has been more appropriate than other algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accumulated risk
  • bankruptcy control
  • expected value of investor
  • Multi-period portfolio optimization
  • portfolio uncertaint