شناسایی و رتبه بندی بنگاه های اقتصادی حمل و نقلی بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد ‌با استفاده از روش مولتی مورا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول

2 مدیر

3 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

4 دانشجو

5 هیئت علمی

چکیده

امروزه صنعت حمل و نقل در کشور پیشرفت روز افزون داشته و در عین حال هزینه های عملیاتی زیادی را به خود اختصاص داده است. شناسایی و ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی و در نهایت بازخور و تحلیل شاخص های ارزیابی یکی از موضوعات اساسی در صنعت حمل و نقل می باشد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و روش خبرگی (دلفی) به شناسایی شاخص های تاثیر گذار در عملکرد یک بنگاه اقتصادی حمل و نقلی پرداخته و سپس با استفاده از روش تصمیم گیری مولتی مورا که یکی از روش های نوین در تصمیم گیری چند معیاره می باشد و با در نظر گرفتن معیارهای تعیین شده، اولویت بندی و رتبه بندی بین شاخص های عملکردی پیشنهادی صورت می پذیرد. مقاله حاضر علاوه بر شناسایی شاخص های تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی حمل و نقلی به مطالعه موردی در خصوص پنج شرکت حمل و نقلی و رتبه بندی آن، به تشریح گام های روش مولتی مورا و نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the Multi Moora Method to Identifiy and Rank Transport Companies based on Performance Evaluation Indicators

نویسندگان [English]

  • gholam reza einy sarkalleh 1
  • hosien MAHMODY 2
  • Hossien Afzali 3
  • MOSTEFA REZVANY DOST 4
  • hafez ashkan 5
1 exper
2 مدیر کل
3 Researcher at the institute for Trade Student and Research (ITSR)
4 STUDENT
5 هیئت علمی
چکیده [English]

Today, the transportation industry is growing in the country, and at the same time it has increased operational costs. Identifying and assessing the performance of economics enterprises and, finally, feedback and analysis of evaluation indicators is one of the main issues in the transportation industry In this research, multi-criteria decision-making techniques and Delphi methodology have been used to identify the indicators that affect the performance of a transport business, then the MULTIMOORA decision making method has been applied which is one of the novel methods of decision making There are several criteria and according to the established criteria, prioritization and ranking among the proposed performance indicators is performed. The present paper, in addition to identifying the indicators of the effect of Godard on the evaluation of the performance of the transport enterprises, tends to describe the steps of the MULTIMOORA method in brief in its methodology.
Keywords: Transportation, Enterprise economics, Multi-criteria Decision Making, Group Decision Making, Group Decision Making, MultiMoora Method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transport
  • economice enterprise
  • Multi-Criteria Decision Making
  • Group decision making