ارائه ماتریس ترکیبی ارزیابی موجودی انبار بر اساس قابلیت ذاتی و واقعی فروش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی ، رباط کریم ، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط کریم، ایران

چکیده

در این مقاله یک ماتریس ارزیابی و بهینه سازی موجودی انبار در سیستم های خدمات پس از فروش با در نظر گرفتن دو عامل ماهیت ذاتی قطعه و ماهیت واقعی ارائه شده است . تابع تقاضای قطعات در شرکتهای خدمات پس از فروش به پارامترهای مختلفی وابسته است و همواره قابل پیش بینی نیست. در شرایط واقعی کمبود قطعه وسرویس دهی نامناسب سازمان های خدمات پس از فروش سبب نارضایتی مشتریان و مراجعه آنها به رقبا خواهد شد . از سوی دیگر استفاده از روش های صرفا ریاضی در سیستم کنترل موجودی به دلیل وجود عدم قطعیت و ابهام در شرایط واقعی همواره امکان پذیر نیست . بنابراین به منظور تصمیم گیری در چنین شرایطی نیاز به یک الگوی مناسبی است که در هر لحظه بتواند موجودی ها را رصد کرده و چارچوب مناسبی در خصوص عملکرد واقعی دراختیار قرار دهد . دراین مقاله مدل ماتریسی ارائه شده است که توانایی بررسی وضعیت پیش بینی شده با واقعی را دارد و می تواند الگوی مناسبی برای تصمیم گیری در چنین شرایطی باشد .مزیت دیگری که روش ارائه شده دارد بحث کاربردی بودن آن و قابل تعمیم به شرکتها و سازمانهای تولیدی است ،در انتها نیز مدل مربوطه در خصوص یک شرکت خدمات پس از فروش استفاده و خروجی های مدل ماتریسی مورد تحلیل قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A hybrid matrix evaluation of inventories based on the inherent capability and Actual sales

نویسندگان [English]

  • mehran khalaj 1
  • Amir hossien khalaj 2
1 استادیار
2 مربی
چکیده [English]

Demand for after-sales parts companies depends on various parameters and is not always predictable. Mainly basic information for reasons such as poor quality of some parts, there are other competitors in the market and similar items, consequently, the decision and possibly dissatisfaction customers have the kind of ambiguity and uncertainty. So in order to make decisions in such circumstances need for an appropriate model that could at any moment that at any moment can monitor inventory and the actual performance available to provide an appropriate framework. . In this paper a matrix model presented has the ability to check the status of real and can be predicted the situation is predicted real and can be a model for decision-making in such circumstances.
Another advantage is that the proposed method can be extended discussion of the applicability of its production to companies and organizations.
In this paper a matrix model presented has the ability to check the status of real and can be predicted the situation is predicted real and can be a model for decision-making in such circumstances.
Another advantage is that the proposed method can be extended discussion of the applicability of its production to companies and organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory management
  • capabilities inherent in sales
  • actual sales capabilities
  • Supply Chain