برنامه‌ریزی هم‌زمان نگهداری و تعمیرات و کنترل موجودی انبار قطعات یدکی: مطالعه موردی ربات شاتل پیش رنگ شرکت خودروسازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

برنامه ریزی نگهداری و تعمیر (نت) ماشین‌آلات کارخانه یکی از ابزار مهم در کاهش هزینه‌های عملیاتی است؛ مدیریت کنترل موجودی قطعات یدکی نقش پررنگی در عملکرد سیاست های نت دارد. در این تحقیق مدلسازی یکپارچه موجودی قطعات یدکی و برنامه‌ریزی نت جهت تعیین سطح بیشینه موجودی و دوره بازپرسازی در سیستم (S,T) به همراه تعیین زمان بهینه تعویض پیشگیرانه ارائه می شود. مجموع هزینه‌های مرتبط با نظام نت، نظیر هزینه سفارش دوره ای و اضطراری و هزینه‌های امور بازرسی و تعمیرات در تابع هدف مدل کمینه می شوند. برای نشان دادن توانمندی و کارایی مدل، نتایج مطالعه موردی در خطوط پیش رنگ یک شرکت خودروسازی برای تعیین سیاست‌های مدیریت موجودی قطعه ای پرمصرف و بحرانی پیاده‌سازی شده‌است. همچنین به‌منظور تحلیل پایداری نتایج تحقیق، حساسیت نتایج به تغییرات پارامترهای ورودی بررسی‌ شده‌است. براساس نتایج، هزینه کل متاثر از نرخ خرابی، مدت‌زمان تأمین قطعه و هزینه تعویض قطعات معیوب است و در این خصوص بیشترین حساسیت را به مقادیر نرخ خرابی و مدت‌زمان تأمین قطعه دارد. استفاده از نتایج تحقیق در مواردی که نرخ خرابی نسبتا ثابت است توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Joint Maintenance and Spare Parts Inventory Planning (Case Study : Pre – Paint Shuttle Robot of an Automotive Company)

نویسندگان [English]

  • seyd mohamad reza aboalaghaey 1
  • Davood Mohammaditabar 2
  • Sadigh Raissi 3
1 Department of Industrial Engineering, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Carrying out maintenance planning for machine tools is one of the critical factors in reducing operating costs. Inventory management is a key element on the performance of the maintenance policy. Through current research, an integrated inventory control of spare parts and maintenance scheduling is proposed to determine the maximum inventory level as well replenishment cycle (S,T), along with the determination of the optimal preventive maintenance period. The total cost associated with the maintenance system, such as the cost of periodical and emergency orders and the costs of inspections and repairs are minimized via the model objective function. To illustrate the capability and performance of the model, the results of applying the model into a case study is reported in an automotive pre-paint line for determining inventory control policies of a critical item. In addition, in order to analyze the stability of the results, the sensitivity of the variables to the changes in input parameters has been investigated. Based on the results, the total cost is affected by the failure rate, the lead time period, and the cost of replacing defective items. In this regard, the system is more sensitive to failure rate and the lead time. In the case of constant failure rates, applying the proposed method might be successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory control
  • Maintenance Scheduling
  • Poisson Process
  • Reliability Centered Maintenance (RCM)
  • Spare Parts