دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، بهار 1396، صفحه 1-113 (بهار 1396) 
2. ارزیابی و انتخاب تامین کننده سبز با استفاده از DEMATEL & TOPSIS (مطالعه موردی: مجتمع فولاد گیلان)

صفحه 15-28

سارا عباس زاده توسلی؛ سروش آوخ دارستانی؛ میترا عباس زاده توسلی


4. ارائه مدلی جهت تعیین مقدار بهینه سفارش اقتصادی بر اساس نرخ معیوبیت و اعتبار معامله

صفحه 45-60

مصطفی جاویدی مشتقین؛ حامد کاظمی پور؛ علی تقی زاده هرات


5. ارائه الگویی برای مدیریت همکاریهای تحقیقاتی صنعت- دانشگاه

صفحه 61-76

محمد رحیم پور؛ آرمان احمدی زاد؛ مهین رحیم پور