فصلنامه مدیریت صنعتی سنندج به همت جمعی از اعضای هیأت علمی و ریاست دانشگاه در سال 1384 شروع به فعالیت نموده و تا به اکنون به فعالیت مستمر خود ادامه داده است. سیاست مجله نشر دستاوردهای علمی اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش پژوهان در کل ایران است و سعی دارد در انتشار این دستاوردها نهایت دقت و امانتداری را سرلوحه کار خود نماید. در طول دوازده سال فعالیت نشریه با همت و تلاش همکاران، داوران و محققین و نویسندگان مقالات خوشبختانه با اخذ درجه ی علمی-پژوهشی از دانشگاه آزاد و قرار گرفتن در لیست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) تمامی شمارگان آن در زمان مقرر چاپ و در اختیار محققین و پژوهشگران قرار گرفته است. امید است در آینده این نشریه بتواند موثر تر از گذشته در نشر مقالات علمی پیش گام باشد.

بر اساس نامه شماره 2111/1/1913 مورخ 1400/4/26 معاونت علوم انسانی سازمان مرکزی و مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات، عنوان نشریه
« مدیریت صنعتی» (واحد سنندج) به « مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی » تغییر پیدا کرد. همچنین اعضای هیات تحریریه جدید نشریه مورد تایید این کمیسیون قرار گرفت

 

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 58، زمستان 1400