نویسنده = طهمورث سهرابی
تعداد مقالات: 3
2. توسعه مدل پویای مدیریت دانش صنعت نفت ایران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (SD)

دوره 15، شماره 52، تابستان 1399، صفحه 67-87

رضا معینی جزنی؛ احمدرضا کسرایی؛ احمد اصلی زاده؛ طهمورث سهرابی


3. بررسی اعتبار مدل هوشمندی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی

دوره 15، شماره 51، بهار 1399، صفحه 67-82

علی عبدالی؛ غلامرضا گودرزی؛ طهمورث سهرابی